Scroll

Logo Gremo

Parasole krótkie

zobacz szczegóły

Parasole długie

zobacz szczegóły

Parasole rodzinne

zobacz szczegóły

Parasole VIP

zobacz szczegóły

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 - 16:00

Adres do korespondencji (biuro, magazyn):

GREMO Jacek Sikorski
ul. Storczyków 1442
43-385 Jasienica, Polska
Tel.: +48 33 812 00 13
Mobile: +48 668 555 510
Mobile: +48 602 656 555
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dane rejestrowe firmy:
GREMO Jacek Sikorski
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
Polska
NIP: 9372103913RODO

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przybliżenie Klientom oraz osobom zainteresowanym ofertą
firmy  GREMO Jacek Sikorski zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych
oraz warunki ich wykorzystywania.

Wszystkie dane osobowe przekazywane firmie GREMO Jacek Sikorski objęte są tajemnicą i nie są rozpowszechniane
ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są konieczne do przetwarzania, realizacji
i finalizacji złożonego zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do przekazania niezbędnych danych osobowych firmom przewozowym/kurierskim
w celu dostarczenia zamówienia do zleceniodawcy.
Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji,
w posiadanie których strony weszły przy realizacji umowy, także po jej finalizacji.
Podanie swoich danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w wymienionych niżej przypadkach:
- składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez firmę GREMO Jacek Sikorski
-
w celu zrealizowania przez firmę  GREMO Jacek Sikorski zlecenia złożonego przez osobę/firmę, do której te dane należą.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych wewnątrz firmy w celu świadczenia zleconych usług:
- w celu skontaktowania się z właścicielem danych osobowych,
- w przypadku zmian w Polityce prywatności i konieczności poinformowania o nich właściciela danych osobowych,
- w celu informowania o nowościach, ofertach handlowych i ofertach specjalnych oraz udzielania odpowiedzi
na pytania zadane przez właściciela danych osobowych.

Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu, aktualizacji oraz modyfikacji danych, tak by były one zgodne ze stanem faktycznym.
Istnieje możliwość usunięcia danych osobowych z bazy o ile ich właściciel wyrazi taką chęć w formie pisemnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
GREMO Jacek Sikorski, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała NIP 937-210-39-13 informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GREMO Jacek Sikorski.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu,
usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych
w takim przypadku jest art. 6 ust 1 pkt b)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3.    W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach
marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.

4.    Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane
lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą
udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a)    przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą lub
b)    do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
6.    Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające
jak kancelaria prawna, dostawcy, podwykonawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów
oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

wykonanie Interactive Technology